Telenor Arena: Правила за участие в националния турнир по Clash Royale

cover

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА.

ИГРАТА „Турнир по Clash Royale“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.pressstart.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.pressstart.bg.

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА.

ИГРАТА се организира и провежда в София, зала 8 на НДК на Република България.

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА.

ИГРАТА се провежда в периода 19.11.2016  г. – 20.11.2016  г. (Период на ИГРАТА).

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

В ИГРАТА има право да участва всеки регистрирал се за участие в ИГРАТА на тази интернет страница, който е запознат с правилата на Clash Royale и има регистрирано потребителско име (nick name) в нея, с изключение на служителите на Организатора („Участници”). В случай, че финалистите, играчите, класирали се на 1-во, 2-ро и 3-то място, са под 14 години, могат да получат своята награда чрез свой родител/настойник, който следва да представи документ за самоличност.

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително предварително да се регистрират онлайн, предоставяйки три имена, телефон и имейл, както и своя псевдоним (nick name) и съответното достигнато  ниво в “Clash Royale”. Регистрацията ще се проведе онлайн чрез Google forms на този линк. Регистриралите се ще бъдат разпределени в групи (бракет) по 256. Онлайн регистрацията ще приключи във вторник, 15/11.

Не се допускат участници, чиито имена в Clash Royale съдържат нецензурни думи и фрази. Желаещите да участват се окуражават да променят името си (играта допуска една промяна на име) преди да се регистрират.

След извършване на регистрацията в Играта, участникът не може да променя въведената от него информация.

РАЗДЕЛ 6: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА.

През първия ден от провеждането на Играта ще се състоят квалификационни битки.

Битките ще се провеждат под формата на “приятелски схватки” в 2 предварително подготвени клана. По такъв начин турнирът е достъпен за всеки с 3-то или по-високо ниво в играта.

Участниците се разпределят в брекети като подредбата им е на случаен принцип. Първият брекет започва в 12:00 ч. В зависимост от общия брой участници, брекетът се разбива на под-групи до 30 участници, като броят им задължително следва да е четен, ако е нечетен последният регистрирал се преминава автоматично на следващата квалификационна фаза . Тези групи се призовават при двата големи дисплея в залата, по група на монитор. Участниците се разделят от двете страни на монитора по четни и нечетни числа в брекета и влизат в съответния за монитора клан. Достъпът до клана временно се закрива. Поименно, първият нечетен играч бива призован да открие битката и опонентът му трябва да приеме, след което вторият нечетен играч се призовава да открие битка. Това се повтаря, докато не приключат всички битки. Кланът се освобождава от администратор и се открива за следващата група. Очаква се всяка такава група да отнеме 10-15 минути.

През втория ден от провеждането на Играта ще се състоят осмина финалите, четвърт финалите, полу финалите и финалите.

В зависимост от броя участници, за полуфинал се класират играчите с 2 или 3 победи. По време на четвърт- и полуфиналите, участниците ще прогресират напред чрез пряка елиминация. Финалите ще се проведат във формат “Best of 3”.

Ако един участник в дадена двойка закъснее с повече от 5 минути, опонентът му продължава напред със служебна победа.

При възникване на спорни обстоятелства, причинени от независещи от играча обстоятелства, играта може да бъде преиграна пред член на организаторите.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците!

РАЗДЕЛ 7: НАГРАДИ.

Играчът, завършил на първо място, получава по 1 бр. от следните награди:

 • Samsung Galaxy S7 Edge (1 бр.)
 • VR очила Samsung GEAR (1 бр.)

Играчът , завършил на второ място , получава по 1 бр. от следните награди:

 • Samsung Galaxy S7 (1 бр.)

Играчът , завършил на трето място , получава по 1 бр. от следните награди:

 • Samsung Galaxy S7 (1 бр.)

РАЗДЕЛ 8: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

Наградите се получават на място, непосредствено след края на състезанието в зала 8  на НДК в последния състезателен ден, 20.11.2016 г

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ.

Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

За валидна регистрация в ИГРАТА следва да въведат следните лични данни: три имена, телефон и имейл, използван мобилен оператор, както и своея псевдоним (nick name) и съответното достигнато ниво в “Clash Royale”.

С факта на регистрацията си за участие в кампанията, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава съобщения и имейли за целите на настоящата кампания, в това число за предоставяне на спечелена награда и уточняване на детайли в тази връзка.

С приемане на условията за участие в кампанията, участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани/ използвани от Организатора, в това число за целите на посочването на участниците като  в интернет страници, аудио, видео или печатни материали, като Организаторът не дължи допълнително заплащане на участниците за целта. В противен случай Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Всеки участник, спечелил награда, се съгласява да бъде фотографиран, видеозаснеман, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и/или профила му във Facebook, като печеливш в кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.

Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

forms2

22 thoughts on “Telenor Arena: Правила за участие в националния турнир по Clash Royale

 1. Здравейте! Казва се Георги и се надявам да бъда един от участниците. 9 ниво съм, на 14 години, а никнеймът ми е Hamon. Живея в квартал Люлин 3.

 2. Здравейте, искам да попитам – значи, за да участваме, трябва да сме на НДК?

  1. Турнирът ще се проведе в НДК (Зала 8) и участниците трябва да присъстват на място.

 3. Пожелавам успех на всеки! И искам да видя спортсменска игра!

 4. Здравейте! Бих желал да участвам в турнира, защото покривам изискванията.

 5. Аз например не съм от София и не съм пълнолетен. Трябва да ида с моите родители. Да речем, че ще премина квалификационните битки – след това трябва да си намерим място за настаняване ли?

  1. Ако успееш да преминеш квалификациите и желаеш да продължиш участието си в турнира, трябва отново да бъдеш на място в зала 8 на НДК на следващия ден (неделя, 20 ноември).

 6. В колко часа започва турнирът? Вече съм се записал, но не съм получил e-mail или съобщение.

  1. Официалното откриване ще се проведе в 10 ч. Регистриралите се чрез специалната форма ще получат имейл с допълнителна информация относно участието си ден-два преди събитието.

 7. Има ли някакво разделение на играчите по групи или играчи от девета арена ще играят с такива от четвърта?

  1. Здравей! Представителите на различните арени ще се изправят един срещу друг в една обща група.

 8. Името ми в играта е Rider DX и бих искал да попитам валидно ли е? И тези от аренаа…девет примерно ще играят срещу тези от пета ли? Или всяка арена си има отделение?

  1. Здравей! Името ти може спокойно да бъде регистрирано чрез специалната форма. Също така, всички играчи ще се съревновават наравно – да, представителите на 5-а арена ще бъдат изправени срещу тези от 9-а.

 9. Извинявам се че пиша втори коментар но се бях записал на 7ми и ми остава 19 XP за да се вдигна има ли проблем ако се вдигна?

  1. Здравей! Няма да бъде проблем, ако вдигнеш ниво – все пак трябва да се тренира преди турнира! 🙂

 10. Здравейте! Искам да питам дали мога да се регистрирам за участие в турнира, но да дойда в 14:00 някъде?

  1. Официалното откриване на събитието е в 10:00 ч., но турнирът започва в 12:00 ч.

  1. Здравей! Няма включени награди под формата на диаманти в играта.

Comments are closed.