Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – Бургас

 

Telenor Arena

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА.

ИГРАТА „Турнир по Clash Royale“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.pressstart.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.pressstart.bg.

 

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА.

ИГРАТА се състои от две части – подготвитeлна фаза и финали. Подготвителната фаза се организира и провежда виртуално, а финалите й ще се провеждат в Бургас, Залa 2 на Експозиционен център „Флора“ на адрес „Приморски парк”, Бургас.

 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА.

Подготвителната фаза на ИГРАТА се провежда на 20 август 2017 г. от 20.00 часа ЕЕТ до 21.00 часа ЕЕТ, а финалите на ИГРАТА започват от 11.30 ЕЕТ часа на 25.08.2017 до излъчване на финалисти  (Период на ИГРАТА).

 

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

В ИГРАТА има право да участва всеки регистрирал се за участие в ИГРАТА на интернет страницата https://goo.gl/S1bC1D, който е запознат с правилата на Clash Royale и е достигнал минимум до осмо ниво на играта, в т.ч. има регистрирано потребителско име (nickname) в нея. („Участници”). В ИГРАТА нямат право да се регистрират служители на Организатора.

В случай че финалистите, играчите, класирали се на 1-во, 2-ро и 3-то място, са под 14 години, могат да получат своята награда чрез свой родител/настойник, който следва да представи документ за самоличност.

 

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително предварително да се регистрират онлайн, предоставяйки три имена, телефон и имейл, както и своя псевдоним (nick name) и съответното достигнато  ниво в “Clash Royale”. Регистрацията ще се проведе онлайн чрез Google forms на този линк: https://goo.gl/S1bC1D. Онлайн регистрацията ще приключи в събота, 19/08/2017 в 23.00 ч. EET.

Не се допускат участници, чиито имена в Clash Royale съдържат нецензурни думи и фрази. Желаещите да участват се призовават да променят името си (играта допуска една промяна на име), преди да се регистрират. Участват първите 1000, които успеят да влязат в онлайн турнира. Организаторите на играта ще се свържат по имейл или телефон (посочени във формата за регистрация) с първите 100 от класирането в турнира с официална покана за турнира в Бургас. От тези 100 класирани 64 ще бъдат записани за финалите в Бургас и 36 ще са резерви. Резервите нямат гарантирано участие на финалите в Бургас. Те ще играят, в случай че някой от финалистите не се яви.

След извършване на регистрацията в Играта, участникът не може да променя въведената от него информация.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА:

Регистрираните чрез онлайн формуляра трябва да влязат в специално създадения турнир „Telenor Arena” на 20.08.2017 г. в  20 ч EET. За достъпа за онлайн турнира ще се изисква парола, която ще бъде изпратени на всички регистрирани в посочения от тях имейл в онлайн формуляра. След това ще започне квалификационна фаза, спрямо правилата на турнирите, вградени в самата игра Clash Royale. Участниците играят един срещу друг и при победа събират точки. Класирането се извършва спрямо събраните точки.

След квалификациите ще се състоят шестнайсетина-финали, осмина-финали, четвъртфинали, полуфинали и финали чрез служебни кланове.

Класиралите се на първите 64 места и потвърдили присъствие трябва да бъдат на място в зала 2 на Експозиционен център „Флора в Бургас в „Приморски парк“ в Бургас в 10 ч. Ако  отсъстват, се пристъпва към попълване на местата със следващите класирани от подготвителната фаза до запълване на празните позиции в схемата на турнира (бракети).

По време на финалните фази, участниците ще продължат  напред чрез пряка елиминация с победа на 2 от 3 мача.

Битките в служебните кланове се създават от участниците според показани на екрани на място схеми (бракети) за двойки опоненти.

Ако един участник в дадена двойка закъснее с повече от 5 минути, опонентът му продължава напред със служебна победа.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците!

 

РАЗДЕЛ 7: НАГРАДИ.

Играчът, завършил на първо място, получава следната награда:

  • Samsung Galaxy S8 – 1 бр.

Играчът , завършил на второ място , получава  следната награда:

  • Samsung Galaxy Xcover4 – 1 бр.

Играчът , завършил на трето място , получава  следната награда:

  • Samsung Galaxy Xcover4 – 1 бр.

 

РАЗДЕЛ 8: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

Наградите се получават на място, непосредствено след края на състезанието в Зала 2 на Експозиционен център „Флора“ „Приморски парк“, Бургас на 25/08/2017 г.

 

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ.

Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 10: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

За валидна регистрация в ИГРАТА следва да бъдат въведени следните лични данни: три имена, телефон и имейл, използван мобилен оператор, както и настоящия псевдоним (nickname) и съответното достигнато ниво в “Clash Royale”.

С факта на регистрацията си за участие в кампанията, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил информирано и доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава съобщения и имейли с маркетингова цел.

С приемане на условията за участие в кампанията, участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани/използвани от Организатора, в това число излъчвани на живо в каналите на Организатора в социалните мрежи, както и за целите на посочването на участниците  в интернет страници, аудио, видео или печатни материали, като Организаторът не дължи допълнително заплащане на участниците. В противен случай Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Всеки участник, спечелил награда, се съгласява да бъде фотографиран, видеозаснеман, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и/или профила му във Facebook, като печеливш в кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

 

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.

Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.