Най-новото в нашия свят

Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – Бургас

Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – Бургас

    РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. ИГРАТА „Турнир по Clash Royale“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целияRead more about Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – Бургас[…]