Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – София

Telenor Arena

 

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА. 

ИГРАТА „Турнир по Clash Royale“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 („Организаторът“). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.pressstart.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.pressstart.bg.

 

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА. 

ИГРАТА се състои от две части – подготвителна фаза и финали. Подготвителната фаза се организира и провежда виртуално (в интернет), а финалите ще се проведат в София, Зала „Витоша“  на Интер Експо Център  с адрес „бул. „Цариградско шосе“ 147, 1784 7-ми 11-ти километър, София.

 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА. 

Подготвителната фаза на ИГРАТА се провежда онлайн на 22 октомври 2017  г. в рамките на един час: от 20.00 часа ЕЕТ до 21.00 часа ЕЕТ на същата дата.

Финалите на ИГРАТА започват от 10.30 ЕЕТ часа на 28.10.2017, на посоченото в раздел 2 място и продължават до изиграване на всички мачове и определяне на победителите. 

 

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ. 

В ИГРАТА има право да участва всеки регистрирал се за участие в ИГРАТА на интернет страницата (https://goo.gl/2EDhgS) който е запознат с правилата на Clash Royale и е достигнал минимум до осмо ниво на играта, в т.ч.  има регистрирано потребителско име (nickname) в нея („Участник“/„Участници”). В ИГРАТА нямат право да се регистрират служители на Организатора.

В случай че Участниците, които са спечелили награда в ИГРАТА, са под 14 години, могат да получат своята награда чрез свой родител/ настойник, който следва да представи документ за самоличност.

 

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително предварително да се регистрират за подготвителната фаза на ИГРАТА в интернет, предоставяйки три имена, телефон и имейл, своя псевдоним (nick name) и съответното достигнато  ниво в “Clash Royale”. Регистрацията ще се проведе в интернет чрез Google forms на този линк: (https://goo.gl/2EDhgS). Онлайн регистрацията ще приключи в събота, 21.10.2017 г. в 23.00 ч. EET.

Не се допускат участници, чиито имена в Clash Royale съдържат обидни, неморални или нецензурни думи и фрази. Ако това е така, желаещите да участват се призовават да променят името си (играта “Clash Royale” допуска една промяна на име), преди да се регистрират за участие в ИГРАТА.

След успешна регистрация на всеки Участник се изпраща парола на посочения електронен адрес, с която той/ тя достъпва подготвителната фаза на ИГРАТА, специално създадения турнир „Telenor Arena”, на 22.10.2017 г., от  20 часа до 21.00 часа EET.

В специално създадения турнир „Telenor Arena” (подготвителната фаза на ИГРАТА) могат да вземат участие първите 1000 Участници, влезли чрез получената парола.

След извършване на регистрацията в ИГРАТА, Участникът не може да променя въведената от него информация.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

Подготвителната виртуална фаза на ИГРАТА започва според правилата на турнирите вградени в самата игра Clash Royale. Участниците ще играят един срещу друг и при победа събират точки. Класирането се извършва спрямо събраните точки. За победители в подготвителната фаза ще се изберат първите 64-ма участници, събрали най- много точки. За резерви ще бъдат избрани следващите 36 участника (след класиралите се на първо място участници), като резервите нямат гарантирано участие на финалите (втората фаза). Победителите и резервите в подготвителната фаза ще бъдат поканени на 28.10.2017 за финалите в ИГРАТА чрез посочените в регистрационната форма контакти.

След подготвителната виртуална фаза ще се състоят финалите на ИГРАТА, която се състои от тридесет и две-вторина-финали, шестнайсетина-финали, осмина-финали, четвъртфинали, полуфинали, мач за определяне на трето място и финален мач чрез създадените за целта служебни кланове.

Класиралите се в подготвителната фаза на първите 64 места и потвърдили присъствие трябва да бъдат на място в зала “Витоша“ на Интер Експо център в София, бул. „Цариградско шосе“ 147, 1784 7-ми 11-ти километър, в 10 ч. на 28.10.2017 г. Ако  отсъстват, се пристъпва към попълване на местата от поканените резерви от класирането  в подготвителната фаза до запълване на празните позиции в схемата на турнира (бракети).

По време на финалите участниците ще продължат напред чрез пряка елиминация с победа на 2 от 3 мача. Битките в служебните кланове се създават от участниците според показани на екрани на място схеми (бракети) за двойки опоненти.

Ако един участник в дадена двойка закъснее с повече от 5 минути от определения за мача начален час, опонентът му продължава напред със служебна победа.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците!

 

РАЗДЕЛ 7: НАГРАДИ.

Играчът, завършил на първо място, получава следната награда:

  • Samsung Galaxy S8 – 1 бр,  и  2,500 виртуални скъпоценни камъка (gems)

Играчът , завършил на второ място , получава следната награда:

  • Samsung Galaxy Xcover4 – 1 бр. и  и  2,000 виртуални скъпоценни камъка (gems)

Играчът, завършил на трето място, получава следната награда:

  • Samsung Galaxy Xcover4 – 1 бр. и  1,500 виртуални скъпоценни камъка (gems)

Играчът , завършил на четвърто място , получава  следната награда:

  • Samsung Galaxy Xcover4 – 1 бр.

 

В случай че бъде организиран турнир по Clash Royale за Централна и Източна Европа Организаторът си запазва правото да покани  класиралите се четирима победители в ИГРАТА и да ги изпрати  заедно с един пълнолетен придружител (общо осем човека) като участници, които да представят България. Ако някой от победителите откаже да участва, неговото/ нейното място ще бъде заето чрез жребий от класиралите се от пето до осмо място участници в ИГРАТА.

РАЗДЕЛ 8: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

Наградите се получават на място, непосредствено след края на състезанието в зала “Витоша“ на Интер Експо център в София, бул. „Цариградско шосе“ 147, 1784 7-ми  – 11-ти километър на 28.10.2017 г.

 

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ.

Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 10: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

За валидна регистрация в ИГРАТА Участниците следва да въведат следните лични данни: три имена, телефон и имейл, както и своя псевдоним (nickname) и съответното достигнато ниво в “Clash Royale”.

С факта на регистрацията си за участие в ИГРАТА, всеки Участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил информирано и доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава съобщения и имейли с маркетингова цел.

С приемане на условията за участие в ИГРАТА, Участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани/ използвани от Организатора, в това число излъчвани на живо в каналите на Организатора в социалните мрежи, както и за целите на посочването на участниците в интернет страници, аудио, видео или печатни материали, като Организаторът не дължи допълнително заплащане на участниците. В противен случай Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

 

Всеки Участник, спечелил награда, се съгласява да бъде фотографиран, видеозаснеман, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и/или профила му във Facebook, като печеливш в ИГРАТА без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

 

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в ИГРАТА да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

 

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.

Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

1 thought on “Правила за участие в турнир Telenor Arena: Clash Royale – София

Comments are closed.