Правила за участие в турнир The Royal Clash: Varna


РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА.

ИГРАТА “The Royal Clash: Varna“ се организира и провежда от “Прес Старт” ЕООД, гр. София, 1233, ул. „Черни Лом“ 10 („Организаторът“). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.pressstart.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.pressstart.bg.

 

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА.

ИГРАТА се състои от турнир с две фази, който ще се проведе в гр. Варна, Grand Mall Varna с адрес бул. „Академик Андрей Сахаров“ 2, с предварителна регистрация в магазин “Ардес” с адрес бул. “Сливница” 120, гр. Варна.

 

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА.

Регистрацията за ИГРАТА се провежда чрез придобиването на талон с уникален код на адрес бул. “Сливница” 120, гр. Варна, от 14 април 2017  г. до изчерпване на количествата.

Турнирът на ИГРАТА започва от 10.30 ЕЕТ часа на 21.04.2018, на посоченото в раздел 2 място, и продължава до изиграване на всички мачове и определяне на победителите.

 

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

В ИГРАТА има право да участва всеки придобил талон за участие в ИГРАТА на адрес бул. “Сливница” 120, гр. Варна, който е запознат с правилата на Clash Royale и е достигнал минимум до осмо ниво на играта, в т.ч. има регистрирано потребителско име (nickname) в нея („Участник“/„Участници”). В ИГРАТА нямат право да се регистрират служители на Организатора.

В случай че Участниците, които са спечелили награда в ИГРАТА, са под 14 години, могат да получат своята награда чрез свой родител/настойник, който следва да представи документ за самоличност.

 

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително предварително да се сдобият с талон за участие в ИГРАТА в магазин “Ардес” с адрес бул. “Сливница” 120, гр. Варна.

Не се допускат участници, чиито имена в Clash Royale съдържат обидни, неморални или нецензурни думи и фрази. Ако това е така, желаещите да участват се призовават да променят името си (играта “Clash Royale” допуска една промяна на име), преди да се регистрират за участие в ИГРАТА.

 

РАЗДЕЛ 6: ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

Подготвителната фаза на ИГРАТА започва според правилата на турнирите, вградени в самата игра Clash Royale в 10:30 ч. на 21 април в Grand Mall Varna с адрес бул. „Академик Андрей Сахаров“ 2, гр. Варна. Участниците ще бъдат разделени в два вградени в Clash Royale турнира и ще играят един срещу друг, като при всяка победа събират точки. Класирането се извършва спрямо събраните точки. За победители в подготвителната фаза ще се изберат първите 16 участници с най-много точки, по 8 от всеки вграден турнир. За резерви ще бъдат избрани следващите 8 участници (след класиралите се на първо място участници), като резервите нямат гарантирано участие на финалите (втората фаза). Победителите продължават напред към финалите в ИГРАТА.

След подготвителната виртуална фаза ще се състоят финалите на ИГРАТА. Те стартират с осмина-финали, последвани от четвъртфинали, полуфинали, мач за определяне на трето място и финален мач чрез създадените за целта служебни кланове.

Класиралите се в подготвителната фаза на първите 16 места трябва да бъдат на място в Grand Mall Varna с адрес бул. „Академик Андрей Сахаров“ 2, гр. Варна на 21 април в 13:00 ч. Ако отсъстват, се пристъпва към попълване на местата от гореспоменатите резерви от класирането в подготвителната фаза до запълване на празните позиции в схемата на турнира (бракети).

По време на финалите участниците ще продължат напред чрез пряка елиминация с победа на 2 от 3 мача. Битките в служебните кланове се създават от участниците според показани на екрани на място схеми (бракети) за двойки опоненти.

Ако един участник в дадена двойка закъснее с повече от 5 минути от определения за мача начален час, опонентът му продължава напред със служебна победа.

Важно: Участието в играта е безплатно и не е обвързано с предоставяне на залог или покупка от страна на участниците!

 

РАЗДЕЛ 7: НАГРАДИ.

Играчът, завършил на първо място, получава следната награда:

 • TRUST GXT 590 Bosi Bluetooth Gamepad
 • TRUST GXT 870 Mechanical TKL Gaming Keyboard
 • TRUST Primo Powerbank 10000
 • TRUST Soft Sleeve for 10″ tablets

Играчът , завършил на второ място , получава следната награда:

 • TRUST GXT 870 Mechanical TKL Gaming Keyboard
 • TRUST Primo Powerbank 10000
 • TRUST Soft Sleeve for 10″ tablets

Играчът, завършил на трето място, получава следната награда:

 • TRUST GXT 870 Mechanical TKL Gaming Keyboard
 • TRUST Primo Powerbank 10000
 • TRUST Soft Sleeve for 10″ tablets

Играчът, завършил на четвърто място, получава  следната награда:

 • TRUST GXT 870 Mechanical TKL Gaming Keyboard
 • TRUST Primo Powerbank 10000
 • TRUST Soft Sleeve for 10″ tablets


РАЗДЕЛ 8: ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

Наградите се получават на място, непосредствено след края на състезанието, в Grand Mall Varna с адрес бул. „Академик Андрей Сахаров“ 2, гр. Варна на 21.04.2018 г.

 

РАЗДЕЛ 9: ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ.

Не се допуска размяна на наградата за пари и/или други алтернативи.

 

РАЗДЕЛ 10: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Всеки Участник, спечелил награда, се съгласява да бъде фотографиран, видеозаснеман, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и/или профила му във Facebook, като печеливш в ИГРАТА без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в ИГРАТА да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

 

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ.

Всички спорове между Организатора и Участниците в ИГРАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − fourteen =