Продуктови/Рекламни видеа

Изготвяне на цялостна концепция, създаване на сценарий, заснемане, пост-продукция и записване на аудио