Александрина Икономова

Благодарна съм, че имаме възможността да работим с екип като този на Press Start. Благодарение на тях, брандът ни успя за по-малко от една година да се покачи на следващо ниво.