Славяна Тошева

Работим с Прес Старт още отпреди официалното откриване на хотела. Сътрудничили сме по различни високотехнологични проекти и винаги оставаме много доволни!