“Прес Старт” получи финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

По-рано тази година “Прес Старт” ЕООД получи финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” по проект  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е с номер BG16RFOP002-2.073 и се отнася до финансиране между 3000 и 10 000 лева в зависимост от годишния оборот на бенефициента.

След одобрението на “Прес Старт” за бенефициент периодът по изпълнение попадна в следните времеви рамки: 26.06.2020 г.26.09.2020 г.

Екипът на “Прес Старт” е благодарен на комисията, работила по проект с толкова ключов икономически принос за настоящата година.